Yurt Dışı Eğitim Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR ve KONUSU

Bir tarafta Biltur Turistik Yatırımlar ve İşletmecilik Ticaret A.Ş. (bu sözleşmede kısaca BİLTUR diye anılacaktır). Diğer tarafta kayıt formunda belirtilen ÖĞRENCİ arasında Yurt Dışı Eğitim konusunda işbu sözleşme akdolunmuştur.

Hizmet Veren Firma

Biltur Turistik Yatırımlar ve İşletmecilik Ticaret A.Ş.
Fener Kalamış Caddesi 50/2 Kalamış 34726 İstanbul

Konu: Öğrenci’nin yaz okulunda yurt dışı eğitim organizasyonu aracılık işlemlerini Biltur’un üstlenmesini talep etmesi nedeni ile BİLTUR tarafından öğrenciye verilecek servislerin usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

MADDE 2: GENEL ŞARTLAR

Genel şartların geçerli olabilmesi için kesin rezervasyon yaptırmak, kayıt ücreti veya eğitim bedelinin tamamını ödemek gerekmektedir. Eğitim kurumuna verilecek herhangi bir zarardan öğrenci asıl sorumludur. Bu hallerde müşteri tarafından BİLTUR’a ödenmiş ücretin iadesi talep edilemez. Öğrencinin ülkesine geri gönderilmesi nedeniyle BİLTUR’a her ne isim altında olursa olsun herhangi bir yükümlülük yüklenemez. Tüm sorumluluk öğrenciye ve ailesine aittir. Öğrenci bunu anlayıp kabul etmiştir. Öğrencinin derslere devamsızlığı durumunda, katılım sertifikası verilmeyecektir. Devamsızlık mecburi bir sebepten kaynaklansa dahi BİLTUR ve gönderilen eğitim kurumunun herhangi bir telafi ve eksiklik tamamlama zorunluluğu bulunmayacaktır.

MADDE 3: İPTAL KOŞULLARI

Hareket tarihinden önce veya sonra yapılan iptallerde ilgili havayolunun ve okulun iptal şartları geçerlidir. Öğrenci bunu kabul etmiştir. Kurs, konaklama ve aktivite programlarında değişiklik yapma yetkisi gönderilen eğitim kurumuna aittir. Olumsuz hava koşulları, salgın hastalık (domuz gribi, kuş gribi, vb.), terör,
yol engeli,grev, sis, savaş ihtimali, teknik arızalar, uçuş iptali, uçak kaçırma, bagaj kaybı, hasarı vb. gibi BİLTUR’un tasarrufunda olmayan nedenlerle meydana gelen sorun ve zararlardan BİLTUR sorumlu tutulmayacaktır. Okul tarafından kabul edilebilecek bazı özel şartlar, hizmet alan öğrencinin ya da ailesinden birinin hastalanması, vize problemleri, öğrencinin sponsor ya da devlet tarafından geri dönmesinin istenmesi, yazılı ve kabul edilecek doktor/hastaneden alınan raporlar, geri çağrıldığını gösteren resmi mektup sunulduğu takdirde geri ödemelerde okulun kuralları geçerli sayılacaktır. Okul yetkilisine yukarıda adı geçen istenimler yazılı olarak bildirilir ve kabul görmesi okulun kararına bağlıdır.

MADDE 4: PROGRAM SÜRESİ

Online kayıt formunda belirtildiği gibidir.

MADDE 5: ÜCRET ve ÖDEME ŞEKLİ

Programa göre değişiklik göstermekte olup BİLTUR’a veya eğitim kurumuna banka transferiyle yapılabilir.

MADDE 6: VİZE BİLGİSİ

Okul kabul belgesi belirttiğiniz kurs tarihleri süresince kurslara katılacağınızı kanıtlayan belgedir. BİLTUR tarafından katılacağınız eğitim kurumundan temin edilecektir. Vize alamamanız durumunda elçilikten aldığınız red cevabını okullara beyan edilmesi koşulu ile kayıt ücreti haricinde ödenmiş olan ücretler varsa iade edilir. Bu durumda okulların ve havayolunun iptal şartları geçerlidir.

MADDE 7: ULAŞIM

Ulaşım organizasyonu hizmet alana ait olduğundan BİLTUR kullanılan ulaşım araçlarının seyrinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Herhangi bir iptal, gecikme ve başka aksamalardan doğan zaman kaybı ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Ulaşım esnasında kişisel eşyalara gelebilecek herhangi bir zarar, alıkoyma, kayıp, hasar ve ziyan BİLTUR’dan talep edilemez.

MADDE 8: SORUMLULUK

BİLTUR sözleşmeden doğan yükümlülükleri gereği gibi ifa edilmemesinden sorumludur. Ancak iş bu sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi durumunda hizmeti alanın kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa BİLTUR sorumlu tutulamaz.

MADDE 9: HİZMET

Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Ayrıca BİLTUR, tüketicinin okul veya konaklamayla ilgili şikayetini 24 saat içerisinde karşılayarak, konuyu çözüme kavuşturmakla yükümlüdür.

MADDE 10: MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.